Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia oraz skład Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Zarządu Stowarzyszenia pracującego społecznie wchodzą:

 

 

Małgorzata Sermet - Prezes

Wojciech Martyka - Wiceprezes

 

 

 

 

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracującej społecznie, wchodzą:

 

Maria Ciuchcińska

Alicja Frajkowska

Bernadeta Łężniak