Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia oraz skład Komisji Rewizyjnej

W dniu 21 marca 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia "Daj Nadzieję", w wyniku którego ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna w niżej wymienionym składzie.

 

W skład Zarządu Stowarzyszenia pracującego społecznie wchodzą:

 

Małgorzata Sermet - Prezes

 

Alicja Frajkowska -Wiceprezes

 

Sławomir Góralik - Wiceprezes

 

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracującej społecznie, wchodzą:

 

Anna Paciorek

Ewa Sowa

Magdalena Sobota