XIII kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Radziszowie

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Daj Nadzieję Małogrzata Sermet oraz Sławomir Góralik uczestniczyli w XIII kweście na Cmentarzu Parafialnym w Radziszowie, organizowanej przez Stowarzyszenie Nasz Radziszów. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na odnowę zabytkowej kapliczki znajdującej się przy ul. Jana Pawła II.