Kolejne okna w Szpitalu Dziecięcym w Radziszowie zostały wymienione

Na początku maja udało nam się zrealizować kolejną wymianę zestawów okiennych w Szpitalu Dziecięcym w Radziszowie. Nasze przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki ludziom wielkiego serca pracującym w firmie Orlen Oil w Krakowie oraz Panu Piotrowi Niedbała właścicielowi firmy produkującej solarkę okienną Omnibus z Radziszowa. W imieniu całego Stowarzyszenia, Dyrekcji, Pracowników oraz Pacjentów Szpitala serdecznie dziękujemy.