Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Daj Nadzieję" 0rganizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie 31. 08. 2010r. Stowarzyszenie współpracuje z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie na podstawie zawartego porozumienia. Jest to Stowarzyszenie upoważnione do poszukiwania sponsorów i ofiarodawców dla WSSDz im. św. Ludwika w Krakowie. W ramach współpracy Stowarzyszenie organizuje pomoc dla dzieci przebywających na leczeniu w szpitalu i kontynuujących terapię, pozyskuje darczyńców dla WSSDz im. św. Ludwika w Krakowie, organizuje uroczystości i imprezy dla pacjentów: Mikołajki, Dzień Dziecka, itp.

Celem Stowarzyszenia Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Daj Nadzieję" jest działalność na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w zakresie: wychowania, edukacji, nauczania oraz uspołecznienia. Pomagamy rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne, rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych i w trudniej sytuacji życiowej. Niesiemy pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, które wykorzystały już świadczenia finansowane przez NFZ, a nadal wymagają czynnej terapii.

 

 

 

 

Przyjaciele